Ắc quy axit chì & ứng dụng

1. Ắc quy axit chì hở khí (VLA)   a. Ắc quy bảo dưỡng châm nước Ắc quy bảo dưỡng chân nước là loại ắc quy axit chì sử dụng dung dịch axit H2SO4 dạng lỏng làm dung dịch điện phân,…

Cách nạp ắc quy trước khi đưa vào sử dụng

Khi mới mua về, bạn hãy khoan sử dụng ngay mà phải nạp đầy điện (“no điện”) cho acquy, thông thường thời gian nạp lần đầu khoảng từ 12-14 giờ. Sau khi nạp đầy, bạn tiến hành xả điện…